Direct naar de inhoud.

Van vastdenken naar omdenken. Lukt dat jou?

Ik woonde laatst een zeer grappige show bij over ‘omdenken’. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Op theatrale wijze werd getoond hoe vast we vaak in ons denken zitten en in het willen oplossen van een probleem. Ze noemen dat ‘vastdenken’ en brengt je uiteindelijk van probleem naar ‘ramp’.

De essentie van omdenken is: Maak van je probleem een kans!
Hiervoor zijn 2 essentiële stappen nodig. Om te beginnen zeg je JA tegen de werkelijkheid en je laat ‘hoe het zou moeten zijn’ los. De volgende stap is een creatief proces waarin je gaat van ‘hoe het is’ naar ‘hoe het zou kúnnen zijn’.

Het ja zeggen tegen de werkelijkheid wordt ook in andere, vaak meer oosterse of religieuze stromingen, genoemd en past precies bij mijn visie en werkwijze in de praktijk en tijdens de qigong. Je verzet je niet tegen wat zich aandient, maar omarmt het en ontspant daarin.
Het zijn andere woorden voor dezelfde wegen. Het is maar net welke taal je gewend bent.

Lijden is niet het probleem.

Het is een werkelijkheid waar je mee te maken krijgt. Iedereen!
Het punt is, wát is precies je lijden of het probleem en hoe ga je hiermee om. Lijden kan bijvoorbeeld bestaan uit onrust, chagrijn, last hebben van iets of iemand, angst, verdriet en ook fysieke klachten.

De eerste reflex is doorgaans verzet tegen lijden en het willen oplossen of ‘fixen’. Natuurlijk zijn er problemen of is er lijden dat het beste zo snel mogelijk moet worden opgelost. Als je een arm breekt, ga je naar het ziekenhuis en laat je je helpen. Maar een verdrietig iemand hoeft niet als eerste te worden opgevrolijkt (=oplossen).

Jouw lijden op dit moment is bijvoorbeeld de onrust in jezelf.
Stap 1: Zeg ja tegen deze onrust en verzet je er niet tegen. Ga aan de wandel bijvoorbeeld, geef je onrust wat ruimte.

Onderzoek jouw idee over hoe het zou moeten zijn.

De meeste problemen gaan over hoe we iets zien of ervaren, vanuit de verwachting die we erover hebben, ónze blik op de werkelijkheid. Pel je vasthouden aan je eigen vastgeroeste mening en oordeel over hoe de werkelijkheid zou-moeten-zijn af. Wees aandachtig en zonder vooroordeel bij jezelf en onderzoek wat er leeft in jou, welk verlangen er onder je onrust schuilgaat.

Open je hart en je creativiteit voor een nieuwe werkelijkheid.
Er is niks mis met jouw verlangen naar het geven en ontvangen van liefde, gezien willen worden, je veilig voelen. Laat je ideeën over de invulling ervan los. Zodra er inzicht is in hoe je zelf de onrust ‘vastdenkt’, ontstaat ruimte en ben je een bron van creativiteit en liefde. Zo ben je in stap 2 van het omdenken beland: Er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Daar wordt je blij van.

JA zeggen is een levenshouding

Stap uit de box van makkelijk, je gewoonte. ‘Ja’ als woord, is het krachtigste instrument dat wij tot onze beschikking hebben.

Citaat uit het boek ‘ik ben oké en jij bent een sukkel’:
‘Ja’ is het woord dat gelijk staat aan alles wat leeft; de energie in de natuur, het verlangen van de mens, een rivier die naar beneden stroomt, een zwangere regenwolk, een zomerse stortbui, het plezier waarmee kinderen aan het eind van een schooldag het plein oprennen, de oerkracht waarmee een nieuw mens geboren wordt. Leven is ja.

Meer lezen? lees dan eens deze: ‘In verbinding‘.

Pin It on Pinterest