Direct naar de inhoud.

Direct starten met je beter voelen?

Vraag dan mijn gratis ontspanningsoefeningen aan!

Gratis ontspanningsoefeningen

Je krijgt dan een mp3 die je in 7 minuten een kalm en rustig gevoel geeft.

Nu gratis aanvragen

Contactgegevens

Hellen Rommers
Riegheide 62
9451 EK Rolde

Telefoon: 0592-248077
E-mail: info@devuurvlinder.com

KvK nr: 04080762
Lid VNRT en RBCZ

Maak een afspraak

Volg De Vuurvlinder

Privacy


Persoonlijke gegevens worden door De Vuurvlinder zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.

Hoe en wat

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik (Hellen Rommers), als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Hiermee voldoe ik aan mijn wettelijke plicht volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts) indien deze voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Voor het toesturen van mijn inspiratievlinder met nieuws en achtergronden vanuit De Vuurvlinder (naam en e-mailadres). De ‘vlinder’ wordt verstuurd via mailchimp die ook gehouden is aan de AVG (privacy) wetgeving en bevat een link om af te melden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; ‘natuurgeneeskundige behandeling reflexzonetherapie’.
 • de kosten van het consult

Pin It on Pinterest

Share This