Direct naar de inhoud.

In verbinding

Verbinden

“Niemand leeft zijn leven onafhankelijk en vrij van relaties. Zolang je denkt, ben je met anderen verbonden. Taal, zelfs die in je eigen hoofd, is door anderen gecreëerd. Jouw geboorte is niet te scheiden van je ouders en jouw adem niet te scheiden van de natuur. Zonder de relaties met je omgeving zou je geen bestaan hebben. Zet de schakelaar om en je hebt licht, draai aan de kraan en het water stroomt, neem de telefoon op en je kunt de stem van iemand horen. Elke seconde van de dag plukken we de vruchten van andermans werk, nog voor geen moment zijn onze levens onafhankelijk van anderen.” (Citaat Li Honghshi).

Ook al ervaar je het misschien niet altijd zo, jouw leven is een verbintenis met anderen en met de natuur. Aan de ander kun je ontdekken wie jij bent en dat geldt omgekeerd precies zo. De realisatie van dit principe brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe is jouw houding? Ben je je ervan bewust dat jouw spreken, jouw handelen en jouw houding ertoe doen?  Datgene wat je ‘ik’ noemt, kan alleen gevonden worden in liefde en verantwoordelijkheid.

Ontwaak

Je kunt op veel verschillende manieren naar het leven kijken. Eerder schreef ik een artikel over de la chi oefening. Een eenvoudige beweging om je aandacht afwisselend te richten op de natuur en je binnenste. Dit doe je vanuit een geconcentreerd aandacht. Met liefde en respect. Met mildheid en wijsheid. Met nieuwsgierigheid en verwondering. Open en sluiten. Is dat niet waar we in het dagelijkse leven voortdurend mee te maken hebben? Hoe kun je jezelf open stellen voor bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur? Is die natuur ook in jou? Zijn wij mensen ook de natuur? En is die ander dan ook in jou?
Zijn wij werkelijk afgescheiden van elkaar? Of zijn wij slechts golfjes in de grote oceaan?

Ik nodig je uit om de komende tijd de la chi oefening er weer eens bij te pakken. Hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker je het af zal gaan.

Dieper leren kijken in het veld van wijsheid dat altijd aanwezig is in en om ons heen. Met compassie en geduld. Voel hoe je lichaam en je geest gaan samenwerken om zich uit te strekken in de weidsheid van het heelal en weer samenkomen in het centrum van je lichaam.

Pin It on Pinterest