Direct naar de inhoud.

Hoe kijk jij naar de werkelijkheid?

Geen enkel leven staat op zichzelf.

Jij bent hier dankzij alle voorouders die je hebt. En jouw voorouders zijn aanwezig in jou. Niet alleen je voorouders, maar ook je leraren, kinderen, vrienden en geliefden maken deel uit van wie jij bent.

Je leeft in samenhang met anderen, nu op dit moment, of ze in levende lijve aanwezig zijn of niet. Hoe jij de werkelijkheid van dit moment ziet, hoe je ernaar kijkt, hangt ook samen met die verwevenheid met anderen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om juist waar te nemen.

De werkelijkheid verandert voortdurend. Ook jijzelf verandert elk moment. Zodra je uitademt en weer inademt heeft er al een verandering plaats gevonden. Je bent steeds weer nieuw.

En toch houden we, als mens, graag vast. Je zoekt houvast in je herinnering. Wanneer je kijkt naar je leven -of je pijn- op dit moment, kijk je als het ware naar het plaatje van de werkelijkheid zoals je dat in je hoofd maakt op basis van je verleden. Dat gebeurt in ons bewustzijn. Dat houdt van continuïteit en herhaling.

Alles wie jij bent en wat je hebt meegekregen in je leven, doet mee met jouw beleving van dit moment. Soms maakt een trigger uit het verleden een situatie pijnlijk voor je. Of wordt pijn aangeraakt die al langer bestaat in de familielijn. Om dan echt helder te kijken naar de huidige werkelijkheid, dát vraagt oefening.

Ademen brengt je in de realiteit van dit moment. Ademen kan alleen nu plaats vinden en is daarom een belangrijk instrument. Met elke uitademing laat je gaan wat je niet meer nodig hebt. Zoals het opruimen van een kast of kamer ruimte creëert doordat je spullen wegdoet, zo maakt de uitademing ruimte in jezelf om nieuw leven – de inademing – toe te laten.

Ademen en liefde gaan hand in hand. Je verbindt je namelijk ademend met je lichaam en voelt de beweging van je buik en borst. De aandacht verplaatst zich van je hoofd naar je lichaam. Vertrouw op jouw adem, het is goed zo. Dat is het enige dat je nodig hebt: vertrouwen. Van binnen ontstaat ruimte om te zien en te voelen wat van jou is en wat niet.

Zo kun je in liefde zijn met jezelf en voorts met anderen. Jouw liefdevolle en verbindende aanwezigheid helpt om je gehechtheid aan je idee over de werkelijkheid los te laten. Zo is liefde ook het vermogen om aanwezig te zijn bij pijn in plaats van deze te verergeren of proberen te verlichten of weg te nemen.

Om verder te lezen: ‘Groot en klein leed. Hoe pak jij dat aan?

Pin It on Pinterest