Direct naar de inhoud.

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Voor veel mensen is dat de norm.
Deze uitdrukking laat ook zien waar de angst ligt. Namelijk om óp te vallen, om anders te zijn, om gek gevonden te worden want dan is de kans groot dat je er niet meer bij hoort.
En tegelijkertijd is het zo dat er mensen zijn die enorm veel waardering krijgen omdát ze anders zijn dan anderen. Deze mensen worden juist geroemd vanwege hun authenticiteit, ze zijn zo zichzelf gebleven. Wat een paradox, vind je niet?!

Wanneer je handelen is ingegeven vanuit de intentie niet uit de toon te vallen of juist om in de smaak te vallen bij andere mensen, waar ligt dan je focus? Ligt deze bij jezelf of bij de ander?
Ik denk dat je er niet te licht over moet denken voor hoeveel stress deze houding zorgt. Natuurlijk is het zo dat je goed wilt zijn en goed wil doen. Wie goed doet, goed ontmoet – zou je denken. Eerst en vooral echter wat van belang is: wat vind jij belangrijk, wat wil jij? Niet om vanuit egoïsme te handelen, maar om je handelen af te stemmen op de ruimte en mogelijkheden die jij hebt. En om daarachter te komen is het van belang jezelf beter te leren kennen.

Hoofd-hart-buik

Jezelf beter leren kennen kan op verschillende manieren. Wat ik zelf heel plezierig vind zijn de ontdekkingen via je lichaam. Je lichaam spreekt namelijk altijd de waarheid. In je buik zetelt het centrum van je fysieke lichaam.

Je kunt natuurlijk evenzogoed je gedachten nagaan en je emoties onderzoeken. Alles zegt alles over jou.
Je voelt je gezond en vitaal wanneer de 3 gebieden hoofd-hart-buik, met elkaar in balans zijn. Disbalans zorgt voor weerstand (-vermindering), obstructie, verkramping enzovoort. Deze reacties, in 1 of meer van de genoemde gebieden zijn vormen van stress te noemen. Gezonde stress kan levensreddend zijn.
Echter, wanneer je je bijvoorbeeld steeds afvraagt of jouw handelen wel gewaardeerd wordt, of jij wel goed genoeg bent, en om die reden misschien wel veel te veel werk op je schouders neemt, maakt dat je uit balans raakt. Je gedachten slaan op hol. Emotioneel raak je uit balans. Fysiek trekken de spieren van je nek en schouders zich pijnlijk samen omdat je teveel op je schouders neemt. Kortom, op alle gebieden ontstaat onrust.

Spreekwoorden en gezegden

Wil je zelf graag een begin maken met jezelf beter leren kennen en ontdekken?
Het werkt vaak heel goed om spreekwoorden en gezegden op te zoeken die te maken hebben met jouw klacht. Wat is de betekenis van zo’n gezegde en wat zegt dat jou over jezelf?
Om bij het genoemde voorbeeld te blijven: Je iets op de nek/hals halen.

Gebruik je vleugels en vlieg. Leer je mogelijkheden en ruimte kennen en vertrouwen. Wanneer buik, hart en hoofd met elkaar samenwerken neemt je leven een vlucht. Je leeft dan vanuit authenticiteit.

You were born with potential.
You were born with goodness and trust.
You were born with ideals and dreams.
You were born with greatness.
You were born with wings.
You are not meant for crawling, so don’t.
You have wings.
Learn to use them and fly.

~ Rumi

Pin It on Pinterest